detske pokoje

komody a skrinky


Reklamacejak předcházet nedorozuměním


1.   Před převzetím zásilky pečlivě zkontrolujte obal, zda není poškozen.

2.   Zkontrolujte obsah balíku, před převzetím a podepsáním dodacího listu (faktury).

3.   Překontrolujte zásilku s přiloženou fakturou.

4.   Pokud je obal nebo obsah viditelně narušen v důsledku dopravy, sepište s přepravní
firmou reklamační protokol a informujte nás o poškození.

5.   Uchovejte si obaly, obzvlášť speciální velké obaly, manuály a veškeré příslušenství
pro případ možné reklamace.

6.   V případě reklamace nás neprodleně kontaktujte na email reklamace@detsky-nabytek-wiki.cz  nebo tel. 727 897 211 a my vám sdělíme přesný postup reklamačního řízení (většinou při zjištní vady na výrobku vyměňujeme kus za kus). Poštovné již nehradíte. V tomto případě je nutné vadu nafotit a fotky odeslat na výše uvedený email)

 

Vrácení zboží v zákonné lhůtě 14-dní je možné na níže uvedenou adresu. Pokud si nevíte rady, kontaktujte nás na níže uvedené tel. nebo e-mailové kontakty.
(Upozorňujeme, že zboží musí být originálně zabaleno a nesmí jevit známky užívání. Nábytek, který je dodáván v demontu, nelze vrátit v zákonné 14-denní lhůtě, pokud byla již jakýmkoliv způsobem započata montáž).

Adresa pro vrácení a reklamace zboží:

Nábytek Harmonia s.r.o. (E-shop)
2. Května 1379
76001 Zlín

Tel: 778 496 752

E-mail: reklamace@loznice-wiki.cz

 

Reklamační řád


V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem 
www.loznice-wiki.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese Daniel Jurášek, Kráčiny 285, 769 01  Holešov  nebo na e-mailové adrese: info(zavináč)detsky-nabytek-wiki.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, prodejny prodávajícího nebo autorizovaný servis apod.).
Pro úspěšné vyřízení reklamace není nezbytně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu a záruční list, koupi lze doložit i jinými způsoby např. svědeckou výpovědí. Zboží zaslané do servisního střediska nemusí být kompletní, stačí zaslat jen tu část, na které jsou závady nebo části, které s vadnou částí souvisejí.
V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit buď do originálního obalu nebo v případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej faktura.
V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Záruční doba je dva roky, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba delší. Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Je–li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.
Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně

Proč u nás?


1. jsme stabilní společnost


2. máme dlouholetou tradici na českém trhu


3. seriózní jednání


4. zázemí kamených prodejen


4. vlastní rozvoz


5. možnost na splátky